COMISSIONS

La primera reunió per formar les comissions va ser el 26 d'abril de 2018.